Jonsbol

Efter ett antal år och lite olika turer fram och tillbaka så är det full rulle ute vid Jonsbol intill
Kyrkvikens strand. Här växer ett helt nytt villaområde fram med naturnära tomter samtidigt som det
tar endast några minuter på cykel in till centrum. Här jobbar vi med alla olika typer av markarbeten
och transporter för att skapa optimala förhållanden inför byggnationen. Hör gärna av dig med
funderingar kring eventuella markarbeten. Vi utför alla typer av markarbeten överallt.