Kranbilar

Kranbil är ett fordon med många användningsområden och kan vara lösningen i många situationer. Det som verkar svårt och omöjligt kan gå både snabbt och lätt med någon av våra kranbilar och de specialverktyg som vi förfogar över. Jarnbros Åkeri har kranbilar upp till 110 ton/meter med allt från treaxlade kranbilar till femaxlade bodbilar. Vad du än behöver hjälp med så löser vi det, kontakta oss då vi har alltid kompetent personal som är redo för dina uppdrag.

Trädfällning

En trädfällning kan/kranbil är ett ovärderligt redskap då det kommer till trädfällning. Det kan vara träd som står väldigt illa till och riskerar att falla över kraftledning eller byggnader då det fälls till marken. Tack vare kranbilens långa räckvidd kan trädet istället sågas ned bit för bit från toppen och nedåt. Då har vi fullständig kontroll hela vägen och kan garantera att trädet inte skadar något i den omkringliggande omgivningen. Självklart tar vi även hand om bortforsling av material om du så önskar.

Snöröjning på tak

Vid snöröjning är det inte alltid säkert eller möjligt att promenera uppe på tak, framförallt inte då det rör sig om hyreshus med tak många meter ovanför marken. Istället går det att stå i en korg och via kranbilens arm styra dit man önskar för att borsta av den snö som behöver avlägsnas från taket. Vi har även en stor snöborste som sätts på kranen som borstar rent taket från snö på ett effektivt sätt. Snö som får ligga kvar på taket kan orsaka skador på byggnaden men riskerar också att falla ned på marken och kan då i värsta fall skada en förbipasserande person. Ett smidigt sätt att få bort all snö utan att behöva klättra på tak och hänga ut för kanten.

Tillbehör till kranbilar

Jarnbros Åkeri har en mängd olika tillbehör att använda sig av vid arbete med kranbil. Tillbehören gör det möjligt att arbeta över ett brett spektrum av områden. Nedan listar vi några av alla tillbehör som vi har till förfogande.

Jibb

Gör det möjligt att använda kranbilens arm i flera olika vinklar och möjliggör lyft på flera olika sätt jämfört med utan jibb.

Personkorg

Används exempelvis då träd behöver sågas ned eller då snö behöver borstas bort från tak. Personerna kan då stå i personkorgen och enkelt nå dit de önskar.

Grensåg

Är ett bra tillbehör att använda då ris och grenar behöver sågas ned från ett träd som står svårt till.

Skopor

Med en skopa går det att lasta material och lyfta upp det till höga höjder. Det kan vara alla typer av material som grus eller paket med isolering.

Snöborste

Med vår snöborste rengör vi taken från snö på ett effektivt och säkert sätt.