Vägförstärkning

Swedish Eco Road Tec presenterar en ny metod för väg- och markstabilisering.

Eco-X används vid behov av markstabilisering av grusvägar, skogsbilvägar, parkeringsytor med mera. Grundstabilisering under byggnader såsom hus, parkeringshus med mera. Endast fantasin begränsar.

Fördelar och framtida besparingar

Inga mjuka grusvägar, varken ytuppmjukningar eller annat.

Ger bra bärighet utan påförande av bergkross. Resultatet blir bättre ju mer finkornigt material (helst stenmjöl och lera) det är ,då får vatten mindre chans att tränga in och vägen blir tätare.

Det är en enkel åtgärd som ej behöver upprepas.

Inga restriktioner vid tjällossning eftersom bärigheten inte försämras.