Padel Arvika

Som ni kanske känner till så är det full fart i Graninge Handelsområde, där arbetet med att bygg
Arvikas första hall för padel pågår för fullt.
Vi har fått förtroendet att tillsammans med KEK Bygg vara samarbetspartner när det gäller alla
markarbeten på den nya tomten.
Tomten är på 5.100 m2 och här har vi schaktat, sprängt och flyttat massor i mängder.
Vi är stolta över att få vara en del i denna satsning som vi är övertygade om kommer att bli en stor
tillgång för Arvikabor med flera.